jardin-page

De restauratie van de tuinen VAN JULES BUYSSENS (2009-2012) EN RENÉ PECHÈRE (2018-2019)

Het Atelier Eole van Anne-Marie Sauvat bracht dit werk in twee fasen tot een goed einde.
Deze tuin werd in 1997 bij regeringsbesluit geklasseerd als site, en bij regeringsbesluit van 29/04/2004 werd het benoemd tot monument. Het is een uitstekend voorbeeld van de artistieke stroming Nouveau Jardin Pittoresque.

Aan de hand van een voorafgaande historische studie konden de grote lijnen van de restauratie worden bepaald. Tijdens de eerste fase (voltooid in 2012) werden de structuur en de verhoudingen van de tuin die in 1925 werd aangelegd door Jules Buyssens, de uiteenlopende werken (ijzerwerk, schrijnwerk, vijver, bloemenmuur, metselwerk enz.) en de Rozentuinen gerestaureerd en verschillende plantentafereeltjes in de Pittoreske tuin opgefrist.
De tweede fase (afgerond in juni 2019) bestond uit restauratiewerken om het Labyrint en de Tuin van het hart, die destijds werden aangelegd door René Pechère, in hun oorspronkelijke staat te herstellen.

Het hele project werd gefinancierd door de GOB Stedenbouw en Erfgoed.

jardin-page

Ontdek de tuinen